Predmet se bavi utjecajem tjelesnog vježbanja na sastavnice zdravstvenog statusa.

Premdet se bavi primjenjenim istraživanjima u rekreaciji i fitnesu.

Za pristup kolegiju i sve informacije vezano za predmet, uputiti predmetnom nastavniku, Dr.sc. Goran Gabrilo, putem e-maila

ggabrilo@kifst.hr

Kolegij je namijenjen studentima Specijalističkog diplomskog studija kineziologije usmjerenje kineziološka rekreacija i fitnes. Za pristup kolegiju obratite se nastavniku na email : dcular@kifst.hr