Pregled znanstvenih istraživanja u kineziterapiji.

Cilj predmeta 

Osnove organizacije zdravstvene zaštite, kako u zajednici, tako i u sportskim okvirima.  Važnost svih segmenata zdravstvene zaštite kojima je zadatak prevencija, očuvanje i unaprjeđenje zdravlja svih populacija u zajednici, gledano kroz njihovo sudjelovanje u bilo kojem obliku tjelesne - fizičke aktivnosti.

Ishodi učenja

-        - spoznati organizacijske principe zdravstvene zaštite na svim razinama zajednice;

-        - shvatiti važnost sustavne zdravstvene skrbi u sportu u odnosu na sportaše, klub, zajednicu;

-       -  shvatiti važnost sustavne zdravstvene skrbi u populaciji usmjerenoj ka kineziterapiji i drugim oblicima rehabilitacije;

-        - upoznavanje s važnosti preventivnih mjera u očuvanju zdravlja: izobrazba; higijenske mjere; imunoprofilaksa (cijepljenje); 

-     - prevencija i liječenje bolesti ovisnosti;

-        - posljedice izlaganja psihičkom  stresu (mobing, bullying…); 

      - metode prevencije i liječenja;

-        - upoznavanje sa štetnostima, opasnostima i naprezanjima u pojedinim sportskim/tjelesnim aktivnostima

- poduzimanje preventivnih i zaštitnih mjera u otklanjanju opasnosti i štetnosti na sportskim borilištima i u sportskim objektima

Suvremeni dijagnostički postupci u primjenjenoj kineziterapiji.