Kolegij je namijenjem studentima 1. Godine Sveučilišnog diplomskog studija Kineziološkog fakulteta, Sveučilišta u Splitu, koji su upisali izborni kolegij taekwondo, kao i studentima na međunaordnoj erasmus razmjeni