Osnove poslovne ekonomije su predmet koji kroz detaljan opis i analiziranje temeljnih ekonomskih pojmova, kao što su tržišna ponuda, tržišna potražnja, troškovi, profiti itd., te rješavanje konkretnih mikroekonomskih problema vezanih za poslovanje pojedinačnih poslovnih subjekata, studentima omogućava stjecanje temeljnih ekonomskih znanja i razvoj vještina neophodnih za uspješno upravljanje resursima organizacija u sportu i sportskom turizmu, kao i organizacijama uopće.