Kineziološka komunikologija bavi se izučavanjem interpersonalne komunikacije u kineziologiji, s posebnim osvrtom na pojedina primijenjena područja kineziologije; kineziološku edukaciju, sport, rekreaciju i kineziterapiju. Budući da je kineziologija čovjeku orijentirana znanstvena i stručna disciplina, komunikacijske vještine predstavljaju nužan preduvjet kvalitetnog rada u svim područjima kineziologije. U sklopu kolegija obrađuju se teoretske i praktične odrednice komunikacije, a studenti se upoznaju s različitim komunikacijskim vještinama i tehnikama.