Osnovni sadržaj predmeta

Studenti će biti upoznati s korisnim učincima fizičke/sportske aktivnosti na zdravstveni status pojedinca, te što se događa u pojedinim organskim sustavima tijekom dugotrajne, primjerene, fizičke aktivnosti. Govorit će se o važnosti pravilne procjene od strane liječnika i trenera pri određivanju vrste fizičke/sportske aktivnost, njenog intenziteta i učestalosti, te organiziranoj tjelovježbi na razini škola, sveučilišta, tvornica, tvrtki, posebnih skupina poput trudnica, osoba s posebnim potrebama…

 

Ciljevi

Prepoznavanje karakteristika zdravstvenog statusa polaznika sportsko-rekreativnog programa; zdravstvenih indikacija i kontraindikacija za određenu vrstu kineziološke ili sportske aktivnosti; odabir pravovaljanog i primjerenog programa vježbanja.

 

Očekivani ishodi učenja

- steći bitna znanja u procjeni i pravilnom određivanju vrste, intenziteta i učestalosti fizičke aktivnosti uzimajući u obzir pojedinačne zdravstvene statuse, sposobnosti, želje;

- biti upućeni na stručnu, multidisciplinarnu suradnju s liječnicima, psiholozima, kineziolozima, nutricionistima i drugim stručnim osobama bitnim u procesu organiziranja i planiranja fizičke aktivnosti šire populacije;

- steći sposobnosti razumijevanja i provedbe izravnih i neizravnih testova funkcionalnih sposobnosti.