Unutar ovog tečaja nalaze se sadržaji za tri predmeta usmjerenja Kineziterapije na 3. godini preddiplomskog studija kineziologije.