NASTAVNICI

Doc. dr. sc. Igor Jelaska, nositelj predmeta

e-mail: jelaska@kifst.hr

konzultacije: utorkom od 12:30 do 13:30


Doc. dr. sc. Petra Mandić Jelaska,

e-mail:petman@kifst.hr

konzultacije: ponedjeljkom od 12:30 do 13:30